شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

بنزاپن

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

بنزاپن

شكل دارويي : پودر استريل قابل تزريقي

گروه دارويي : آنتي بيوتيك

تركيب دارو : هر ويال حاوي 1 ميليون واحد پني سيلين جي بنزاتين مي با شد..

 

مكانيسم اثر :
پني سيلين ها جزء آنتي بيوتيك هاي باكتريوسيد مي با شند و با تداخل در فعاليت آنزيم ترانس پيتيداز و استحكام ديواره سلولي باكتريها اثر ضد ميكروبي خود را نشان مي دهند. پني سيلين جي بنزاتين شكل طولاني اثر ( Long – acting ) بنزيل پني سيلين مي با شند . اين دارو از محل تزريق عضلاني بتدريج هيدروليز مي شود كه اين امر باعث طولاني شدن اثر آن مي شود بطوريكه يك تزريق از اين دارو باعث نگهداري ميزان خون كافي تا 7 روز ميشود.  

فارماكوكينتيك :
پني سيلين جي بنزاتين متعاقب تجويز به روش عضلاني در محل تزريق يك مخزن تشكيل ميدهد و دارو به تدريج آزاد و وارد خون مي شود . حداكثر غلظت پلاسمايي دارو بعد از 24 ساعت ايجاد ميشود. بعد از جذب به طور گسترده در مايعات و بافتهاي بدن توزيع مي شود . پني سيلين عموما ً بدون تغيير دفع مي شود ولي مقداري از دارو در بدن تغيير شكل مي يابد . پني سيلين به طور اوليه از طريق ادرار دفع مي شود .

موارد مصرف :
از اين دارو براي درمان بيماريهاي ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم هاي حساس به پني سيلين جي بنزاتين در اسب ، گاو ، سگ و گربه در مواقعي كه درمان طولاني مدت مورد نياز است استفاده ميشود : موارد عمومي عبارتند از كلستريديوم سپتيكوم (Clostridium Septicum ).كورينه باكتريوم پيوژنز ، استافيلوكوكوس اورئوس ،‌استرپتوكوكوس كانيس ،‌استرپتوكوكوس اكوئي و استرپتوكوكوس پيوژنز ،‌عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني مانند رينيت (Rhinits )،‌فارنژيت ( Pharyngitis )  ،‌شاربن علامتي و غيره.


 مقدار مصرف :
نشخوار كنندگان ( گاو ،‌گوسفندو بز ) 44,000  تا 66,000 واحد بين المللي (IU) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 2 تا 3 روز .
اسب : 10,000  تا 40,000 واحد بين المللي (IU ) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 48 تا 72 ساعت .
سگ و گربه :‌ 40,000  تا 50,000 واحد بين المللي (IU ) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  هر 5 روز  .

روش مصرف :
دارو به روش عضلاني عميق تزريق مي شود.

عوارض جانبي :
احتمال بروز واكنش هاي آنافيلاكتيك و آلرژيك در برخي دام ها نسبت به پني سيلين وجوددارد كه گاهي كشنده است .

موارد منع مصرف :
 در دامهايي كه واكنش ازدياد حساسيت به پني سيلين نشان داده اند نبايد مصرف شود. از تزريق داخل وريدي و زير پوستي اين دارو بايد جلو گيري شود.

موارد احتياط:
دام هاي درمان شده با پني سيلين بايد حداقل به مدت نيم ساعت پس از مصرف دارو كاملا ‌تحت نظر با شند و در صورت بروز واكنش هاي آنا فيلاكتيك بلافاصله اپي نفرين يا آنتي هيستامين تجويز شود .

تداخل دارويي:
انواع پني سيلين هاي مي توانند در Invitro  غير فعال شوند، داروي پروبنسيد به طور آشكاري ترشح توبولي پني سيلين را كاهش ميدهد.

زمان پرهيزاز مصرف :
گوشت : 60 روز پس از آخرين درمان .
شير : 3 روز پس از آخرين درمان .

شرايط نگهداري :
در دماي كمتر از 25 درجه سانتيگرادو دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي : اين دارو به صورت پودر در ويال 10 ميلي ليتري عرضه مي گردد .

Laoding
Laoding