شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

کاناپن 2+2

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

کاناپن 2+2

شكل دارويي : پودر استريل قابل تزريق

گروه دارويي : آنتي بيوتيك

تركيب دارو : هــر ويال حـاوي 2 ميليون واحد پني سيلين جي پروكائين به
علاوه2 گرم كانامايسين  به صورت ملح سولفات مي با شد .

 

مكانيسم اثر :
پني سيلين ها اثر ضد باكتريايي خود را از طريق پيشگيري از توليد ديواره سلولي و تخريب ديواره سلولي اعمال ميكنند. كانامايسين يك نوع آنتي بيوتيك ا زخانواده آمينوگليكوزيدها است كه عمدتاً برروي باكتريهاي گرم منفي اثر ميكند . كانامايسين با اثر برروي تحت واحد 30S ريبوزوم باكتري از توليد پروتئين سلول باكتري جلوگيري
مي كند. اين آنتي بيوتيك برروي باكتريهاي زير موثر است : استافيلوكوكوس اورئوس ، استافيلوكوكوس آلبوس ، كلبسيلا پنومونيا ، گونه هاي مختلف سالمونلا ، پاسترولا ، كورينه باكتريوم ، باسيلوس آنتراسيس ، پروتئوس ، اشرشيا كولي و ... . كانامايسين در بيشتر مايعات بدن و مايع نخاعي نفوذ ميكند.

فارماكوكينتيك : 
پني سيلين موجود در دارو پس از تجويز به روش عضلاني از محل تزريق سريعا“‌جذب مي شود و در مدت 15 تا 30 دقيقه به حداكثر غلظت خوني مي رسد. بعد از جذب به طور گسترده در مايعات و بافتهاي بدن پخش مي شود . پني سيلين عموما“‌بدون تغيير دفع مي شود ولي مقداري از دارو در بدن تغيير شكل مي يابد . حدود 60 تا 100 درصد دارو از طريق ادرار در مدت كوتاهي دفع مي شود .
كانامايسين سريعا“‌بعد از تزريق عضلاني جذب مي شود ودر تمامي مايعات بدن منتشر مي شود . حداكثر غلظت ســرمي بعد از يك ساعت ايجــاد مي شود .تقـــريباً قسمت اعظم دارو توسط فيلتـــراسيون گلومــر ولي دفـع مي شود . نيمه عمر كانامايسين 58  دقيقه ميباشد . بالاترين غلظت بافتي كانامايسين دركبد و كليه ها ميباشد.

موارد مصرف :
از اين دارو در اسب ، گاو ، گوسفند ، سگ و گربه جهت پيشگيري و درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس به پني سيلين و كانامايسين مانند موارد زير استفاده ميشود : باكتريمي ،‌عفونت هاي ريوي و ادراري ناشي از باكتري هاي گرم منفي . عفونت هاي تناسلي ، عفونت هاي پوستي ،‌ عفونت هاي تنفسي ، گنديدگي سم ،‌شاربن  ، اكتينومايكوزيس ،‌ اكتينوبا سيلوزيس ، ورم ناف ، آرتريت ، ليستريوز ، مننژيت ،سپتي سمي و ....

مقدار مصرف :‌
اسب و گاو :  3,000 تا 10,000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يكبار .
گوسفند و بز : 5,000 تا 10,000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يكبار .
سگ و گربه : 10,000 تا 20,000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يكبار .

روش مصرف :‌
دارو به روش داخل عضلاني تزريق شود .

عوارض جانبي :
در صورت استفاده از دارو با دوز بيشتر يا استفاده طولاني مدت احتمال تخريب شنوايي يا از دست رفتن غير قابل برگشت شنوايي وجود دارد. ممكن است نفروتوكسيسيتي اتفاق بيفتد كه بخصوص در بيماران دهيدراته سميت بيشتر است. احتمال بروز واكنش هاي افزايش حساسيت نسبت به پني سيلين وجود دارد.

موارد منع مصرف :
در دام هايي كه نارسايي كليوي و كبدي دارند ، نبايد مصرف شود.
از تزريق داخل وريدي بايد اجتناب شود .
در دامهايي كه واكنش ازدياد حساسيت به پني سيلين نشان داده اند نبايد مصرف شود.      

تداخل دارويي :‌
مصرف همزمان كانامايسين با آمينو گليكوزيدها سبب افزايش مسموميت يا ضعف عضلاني مي گردد . استفاده همزمان دارو با فروزمايد مي تواند اثرات اتوتوكسيك كانامايسين را تشديد كند و سبب آسيب به توبول كليه ها شود . داروي پروبنسيد بطوري مشخصي ترشح توبولي پني سيلين ها را كاهش مي دهد.

زمان پرهيزاز مصرف :
گوشت : 10 روز پس از آخرين درمان .     
شير : 3 روز پس از آخرين درمان .

شرايط نگهداري :

در دماي كمتر از 25 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود . دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

بسته بندي : اين دارو  به صورت پودردر  ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي گردد .

 

Laoding
Laoding