شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

سفتی پرین 0.25

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

سفتيوفور از گروه سفالوسپورين‌ها و نسل سوم اين گروه می‌باشد. مكانيسم اثر سفالوسپورين‌ها مشابه پنی‌سیلین‌ها و باكتريوسيد می‌باشند. سفالوسپورين‌ها به پروتئين‌هايي كه محل اتصال پنی‌سیلین بوده و در غشاي سيتوپلاسمي باكتري وجود دارند پيونديافته و با تداخل در عمل ترانس پپتيداز و ديگر آنزیم‌های ديواره سلولي، ساخت ديواره سلولي باكتري را مهار مي‌كنند.

سفتی پرین 0.25

شكل دارويي: پودر استريل قابل تزريق

گروه داوريي: آنتی‌بیوتیک

تركيب دارو: هر ويال حاوي 250 میلی‌گرم سفتيوفور سدیم می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتيوفور پایه (Base) به‌صورت ملح سدیم دريك میلی‌لیتر خواهد داشت.

مكانيسم اثر:

سفتيوفور از گروه سفالوسپورين‌ها و نسل سوم اين گروه می‌باشد. مكانيسم اثر سفالوسپورين‌ها مشابه پنی‌سیلین‌ها و باكتريوسيد می‌باشند. سفالوسپورين‌ها به پروتئين‌هايي كه محل اتصال پنی‌سیلین بوده و در غشاي سيتوپلاسمي باكتري وجود دارند پيونديافته و با تداخل در عمل ترانس پپتيداز و ديگر آنزیم‌های ديواره سلولي، ساخت ديواره سلولي باكتري را مهار مي‌كنند. همچنين تقسيم و رشد سلولي نيز مهار گردیده، باکتری‌های حساس غالباً ليز شده و از بين مي‌روند. سفالوسپورين‌ها معمولاً به پنی‌سیلیناز مقاوم بوده، درحالی‌که به سفالوسپوريناز كه جزو آنزیم‌های بتالاكتاماز است، حساس می‌باشند. سفتيوفور عمدتاً عليه باکتری‌های گرم منفي مؤثر است. همچنين اثر كمي بر روي باکتری‌های گرم مثبت دارد.

فارماكوكينتيك:

پس از تزريق دارو به‌سرعت جذب‌شده و در سرتاسر بدن ازجمله کلیه‌ها، ریه‌ها، مفاصل و بافت‌های نرم منتشر می‌شود و 45 دقيقه بعد از تزريق غلظت پلاسمايي آن به حداكثر مي‌رسد. سفتيوفور قدرت نفوذ كمي به داخل CSF دارد. دارو در كبد متابوليزه می‌شود و چندين متابوليت فعال ايجاد می‌شوند. راه اصلي دفع سفتيوفور از طريق فيلتراسيون كليوي و ادرار است.

موارد مصرف:

گاو: درمان بیماری‌هاي تنفسي گاو (تب حمل‌ونقل و پنوموني) به‌خصوص موارد ناشي از مانهمیا هموليتيكا، پاستورلا مولتوسيدا و هموفيلوس حتي در گاوهاي شيري طي دوران شيردهي، درمان گنديدگي سم ناشي از فوزوباكتريوم نكروفوروم و باكتريوئيدس ملانينوژنیكوس.

گوسفند: درمان بیماری‌های تنفسی (پنومونی گوسفند) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا.

بز: درمان بیماری‌های تنفسی (پنومونی بز) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا.

اسب: درمان عفونت‌های تنفسي ناشي از استرپتوكوكوس زئوپيدميكوس.

جوجه: كنترل عفونت‌های كلي باسيلوسي و استافيلوكوكسي در جوجه‌هاي یک‌روزه.

سگ: درمان عفونت‌های مجاري ادراري همراه با اشرشيا كولي و پاستورلا ميرابيلیس.

مقدار و روش مصرف:

گاو: يك میلی‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن معادل يك میلی‌لیتر محلول استريل آماده‌شده براي 50 كيلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلاني. درمان بايد با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالي تكرار شود. درصورتی‌که پس از دو سه روز درمان، نتايج رضايت بخشي ديده نشد، در روزهاي چهارم و پنجم نیز درمان را ادامه دهيد.

اسب: 2 میلی‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلاني. هر 24 ساعت بايد تزريق را تكرار كرد. پس از رفع علائم بيماري درمان را به مدت 48 ساعت ديگر ادامه دهيد. اگر طي 4 تا 5 روز پاسخي مشاهده نشد، بايد تشخيص بيماري را بازبيني نماييد.

گوسفند و بز: 1/1 تا 2/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالي تكرار شود. درصورتی‌که پس از دو سه روز درمان، نتايج رضايت بخشي ديده نشد در روزهاي چهارم و پنجم نيز درمان را ادامه دهيد.

جوجه: 08/0 تا 2/0 میلی‌گرم سفتيوفور براي هر جوجه به روش زير جلدي.

سگ: 2 میلی‌گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن معادل 5/0 میلی‌لیتر محلول استريل آماده‌شده براي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به روش زیر جلدی. درمان بايد با فواصل 24 ساعت و به مدت 5 تا 14 روز تكرار شود.

شيوه مصرف:

با افزودن 5 میلی‌لیتر آب استريل در داخل ويال، محلول آماده تزريق تهيه می‌شود. بعد از اضافه کردن آب به‌خوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی به دست آید.

عوارض جانبي:

ازجمله شایع‌ترین عوارض جانبي سفالوسپورين‌ها واکنش‌هاي ازدياد حساسيت به دلیل شباهت بسيار زياد ساختماني اين دارو با پنی‌سیلین‌ها می‌باشد كه معمولاً بروز حساسيت نسبت به يكي از آن‌ها، بروز حساسيت نسبت به ديگري را نيز به همراه دارد. از ديگر عوارض جانبي آن احتمال ضايعات و سمیت كليوي می‌باشد كه استفاده از مقادير زياد و طولانی‌مدت دار و شایع‌تر می‌باشد. استفاده از سفتيوفور با آمينوگليكوزيدها ممکن است اثر سميت كليوي آمينوگليكوزيدها را تشديد كند. مصرف همزمان سفتيوفور با فروزمايد ممكن است اثر نفروتوكسيسيتي سفتيوفور را تشديد كند.

موارد منع مصرف:

استفاده از دارو در دام‌هايي كه نسبت به سفالوسپورين‌ها به‌ویژه سفتيوفور حساسيت دارند ممنوع می‌باشد.

دوره پرهيز از مصرف:

گوشت گاو: 8 ساعت.

شیر: ندارد.

شرايط نگهداري:

داروي اوليه (آماده نشده) بايد در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداري شود. داروي آماده‌شده را در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد (يخچال) تا مدت 5 روز و يا در دمای 15 تا 30 درجه سانتیگراد (دماي اتاق) حداكثر تا 12 ساعت نگهداري نماييد. محلول آماده‌ شده استريل به‌صورت یخ‌زده تا 8 هفته قابل نگهداري است. محلول یخ‌زده را ابتدا زير شير آب گرم بگيريد تا يخ آن ذوب شود و محلول شفافي به دست آيد سپس طبق دستور آن را مصرف نماييد. لازم به ذكر است كه دارو را بيش از یک‌بار از حالت منجمد خارج نكنيد.

بسته‌بندی:

اين دارو به‌صورت پودر در ويال 10 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.

 

Laoding
Laoding