شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

سولفاپلاس

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

سولفاناميدها آنالوگ ساختماني پارا آمينو بنزوئيك اسيد (PABA) می‌باشند و به‌طور رقابتي يك مرحله آنزيمي (دي هيدروپترات سنتتاز) را درزمانی كه PABA جهت توليد دي هيدرو فوليك اسيد وارد می‌شود، مهار می‌کند.

سولفاپلاس

شكل دارويي: محلول استريل تزريقي

گروه دارويي: آنتي ميكروبيال

تركيب دارو: هر میلی‌لیتر حاوي 200 میلی‌گرم سولفادیمیدین سدیم و 40 میلی‌گرم تری متوپریم می‌باشد.

مكانيسم اثر:

سولفاناميدها آنالوگ ساختماني پارا آمينو بنزوئيك اسيد (PABA) می‌باشند و به‌طور رقابتي يك مرحله آنزيمي (دي هيدروپترات سنتتاز) را درزمانی كه PABA جهت توليد دي هيدرو فوليك اسيد وارد می‌شود، مهار می‌کند. ازآنجائیکه توليد دي هيدرو فولات كم شده است، ميزان تتراهيدرو فولات تشکیل ‌شده از دي هيدرو فولات كم می‌شود. تتراهيدروفولات جزء اصلي كوآنزیم‌های دخيل در متابوليسم كربن سلولي است. ازآنجائیکه سولفوناميدها براي PABA به‌عنوان آنتي متابوليت عمل می‌کنند، چندين آنزيم را مهار می‌کنند. اين آنزیم‌ها عبارت‌اند از: آنزیم‌های موردنیاز براي توليد پورین‌ها، براي انتقال دزوكسي يوريدين به تيميدين و براي توليد متيونين، گليسين و فورميل متيونيل- ترانسفر- RNA. اين اعمال منجر به مهار توليد پروتئين، تخريب فرآيندهاي متابوليكي و مهار رشد و تكثير ارگانیسم‌هایي كه نمی‌توانند از فولات مورد واكنش استفاده كنند می‌شود. سولفانامیدها تبدیل دی هیدروفولیک اسید به تتراهیدروفولیک اسید که برای تولید اسیدهای آمینه خاص، پورین‌ها و DNA میکروب‌ها لازم است را مهار می‌کنند. سولفانامیدهای تقویت‌شده مراحل متوالی در تولید تترافولیک اسید را مهار می‌کنند بنابراین یک اثر سینرژیستی دارند. طیف اثر این ترکیب زیاد است و شامل نسبت بالایی از باکتری‌های بی‌هوازی، نوکاردیا، کلامیدیوفیلا و توکسوپلاسما می‌باشد.

فارماكوكينتيك:

سولفاديميدين متعاقب تجويز وریدی در سراسر بدن توزيع می‌شود. نیمه‌عمر آن 2/7 ساعت در گوسفند و 9 ساعت در گاو می‌باشد. در نشخواركنندگان سولفاديميدين به روش هيدروكسيلاسيون و استيلاسيون متابوليزه می‌شود و متابوليت‌هاي آن از طريق ادرار دفع می‌گردد. دفع نسبتاً آهسته و تدريجي سولفاديميدين (نیمه ‌عمر آن 8 تا 12 ساعت است) و حلاليت زياد متابوليت‌هاي آن باعث می‌شود كه كريستالوري كاهش يابد و همچنین دارو به خوبي در بافت‌های بدن پخش شود. در حدود 70 درصد سولفاديميدين به پروتئين پلاسما متصل می‌گردد. سولفاديميدين به مقدار گسترده در كل بدن منتشر و به داخل بسياري از بافت‌های نرم و مفاصل نفوذ می‌کند.

موارد مصرف:

از این دارو عموماً براي پيشگيري يا درمان عفونت‌های موضعي يا عمومي استفاده می‌شود.

مشخصاً در درمان گنديدگي سم، بیماری‌هاي عفوني سيستميك مانند پنوموني گاو، انتريت، ديفتري گوساله‌ها، ورم پستان، كوكسيديوز گاو و گوسفند، اكتينو باسيلوس، كلي باسيلوس، توكسوپلاسموز و پودودرماتيت بكار می‌رود.

مقدار و روش مصرف:‌

اسب، گاو و گوسفند: 15 تا 24 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن به‌صورت عضلانی یا آهسته وریدی.

سگ و گربه: 30 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن به‌صورت زیرجلدی.

عوارض جانبي:

عوارض جانبي به سولفاناميدها ممكن است به خاطر اثرات سمي مستقیم دارو يا افزايش حساسيت باشد. علائم واکنش‌هاي ازياد حساسيت شامل كهير، آلرژي، راش پوستي، تب، ورم مفصل چندتايي، آنمي هموليتيك و آگرانولوسيتوز می‌باشد. ممكن است علائم سمي حاد بعد از تجویز سريع دارو به‌صورت وريدي يا تزريق بیش ‌از اندازه دارو مشاهده شود.

موارد احتياط:

تزريق سريع وريدي ممكن است باعث ديسترس تنفسي وكلاپس گردد. لذا تزريق وريدي بايد به آهستگي صورت پذيرد. تزريق نادرست وريدي ممكن است منجر به ترمبوفلبيت و واکنش‌هاي شديد اطراف رگي شود. براي جلوگيري از كريستالوري مقدار آب آشاميدني دام در طول درمان بايد افزايش يابد.

تداخل دارويي:

سولفاناميدها ممكن است اثرات فنيل بوتازون، فني توئين، سالسيلات‌ها، تيازيد، مدرها و پروبنسيد را افزايش دهد. اين دارو نبايد هم‌زمان با داروهايي كه با سولفو ناميدها اثر آنتا گونيستي دارند، مصرف شود. زيرا اثر باكتريايي آن‌ها از بين می‌رود. اين داروها شامل داروهاي بی‌حس‌کننده موضعي كه يك هسته PABA دارند مانند پروكائين، بنزوكائين و تركيبات حاوي اين داروها مانند پنی‌سیلین پروكائين، ویتامین‌های گروه B مانند اسیدفولیک، نيكوتينيك اسيد و غيره می‌باشند.

دوره پرهيز از مصرف:

شير: 2 روز پس از آخرين درمان.

گوشت: 12 روز پس از آخرين درمان.

شرايط نگهداري:

دارو در دماي كمتر از 30 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود. از یخ‌زدگی دارو جلوگيري شود.

بسته‌بندی:

 اين دارو در و یال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.

 

Laoding
Laoding