شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

پروپن 5

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

پروپن 5

شكل دارويي : پودر استريل قابل تزريق

گروه دارويي : آنتي بيوتيك

تركيب دارو : هــر ويال حـاوي  5 ميليون واحــد پني سيلين جي پروكائين مي با شد .

 

مكانيسم اثر :
پني سيلين ها از جمله آنتي بيوتيك هاي با خاصيت باكتريوسيدي مي با شند و با تداخل در فعاليت آنزيم ترانس پيتيداز و استحكام ديواره سلولي باكتريها اثر ضد ميكروبي خود را نشان مي دهند. پني سيلين ها رشد سلولي باكتريهاي فعال را تحت تاثير قرار مي دهند  و اثر كمي بر روي باكتريهاي غير فعال دارند . پني سيلين براي بافت هاي پستانداران داروي بي خطري است ، زيرا سلول هاي پستانداران ديواره سلولي محكمي مانند ديواره سلولي باكتريها ندارند. حداكثر فعاليت ضد باكتري پني سيلين در طول زمان تكثير باكتري ها مي باشد. پني سيلين ها برروي باكتريهاي گرم منفي و بعضي باكتريهاي گرم مثبت مانند استافيلوكوك اورئوس موثر می باشند .

 فارماكوكينتيك :
پني سيلين جي سريعاً بعد از تجويز به روش عضلاني يا زير پوستي جذب ميشود. حداكثر غلظت خوني بعد از 15  تا 30 دقيقه بوجود مي آيد. پني سيلين جي موجود در خون در پلاسما است و كمتر از 10 درصد در اريتروسيت ها ميباشد. پني سيلين جي تا حدودي در بدن توسط مكانيسم هاي ناشناخته متابوليزه ميشود. با اين وجود ، تقريبا 90 در صد دارو بدون تغيير شكل دفع ميشود. توزيع پني سيلين سريع است اما توزيع آن  در بافت ها و مايعات مختلف يكسان نيست. پني سيلين جي بطور اوليه از طريق ادرار دفع ميشود. پس از تزريق ، 60  تا 100 در صد دوز بطور معمول از طريق ادرار دفع ميشود.

موارد مصرف :
پني سيلين ها براي پيشگيري يا درمان عفونت هاي عمومي ناشي از ارگانيسم حساس به پني سيلين مانند كورينه باكتريوم پيوژنز ، ليستريا ، پاسترولاهموليتيكا ، پاسترولا مولتوسيدا ، استافيلوكوكوس و استرپتوكوكوس بكار ميرود. از اين دارو جهت درمان بيماريهاي زير استفاده ميشود:
عفونت بند ناف ، عفونت هاي دستگاه تنفس مانند پنوموني ، ليستريوز ، سپتي سمي ، عفونت هاي دستگاه ادراري و كنترل عفونت هاي ثانويه باكتريايي ناشي از بيماريهاي ويروسي .

مقدار و روش مصرف:
10,000 تا 30,000 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش عضلانی هر 24 ساعت یکبار

عوارض جانبي :
امكان بروز واكنش هاي ازدياد حساسيت وجود دارد كه ميتواند با هريك از گروه هاي پني سيلين اتفاق بيفتد. گاهي واكنش هاي آلرژيك به اين مواد شديد است . پني سيلين پروكائين نبايد به صورت وريدي استفاده شود.

موارد منع مصرف :
در دامهايي كه واكنش ازدياد حساسيت به پني سيلين نشان داده اند نبايد مصرف شود.

موارد احتياط :
دام هاي درمان شده با پني سيلين بايد حداقل به مدت نيم ساعت پس از مصرف دارو كاملاً تحت نظر با شند و در صورت بروز واكنش هاي آنا فيلاكتيك بلافاصله اپي نفرين يا آنتي هيستامين تجويز شود .

تداخل دارويي :
انواع پني سيلين ها در Invitro  غير فعال مي شوند. داروي پروبنسيد بطور آشكاري ترشح توبولي پني سيلين را كاهش ميدهد.

زمان پرهيزاز مصرف :
گوشت : 10 روز پس از آخرين درمان .     
شير : 3 روز پس از آخرين درمان .

شرايط نگهداري :
در دماي كمتر از 25  درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري ميشود.

بسته بندي : اين دارو  در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي گردد .

Laoding
Laoding