شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

لینکوتن

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

شكل دارويي: محلول استریل تزریقی. گروه دارويي: آنتی بیوتیک . تركيب دارو: هر ميـلي ليتـر دارو حاوی 100 میلی گرم لینکومایسین هیدروکلراید مي باشد .

لینکوتن

شكل دارويي: محلول استریل تزریقی.

گروه دارويي: آنتی بیوتیک .

تركيب دارو:

هر ميـلي ليتـر دارو حاوی 100 میلی گرم لینکومایسین هیدروکلراید مي باشد .

مكانيـسم اثر:

لینکومایسین طیف اثری مشابه ماکرولیدها دارد ولی از نظر ساختمانی با آنها متفاوت است. لینکومایسین معمولاً فعالیت باکتریو استاتیکی دارد ولی در غلظت بالا فعالیت باکتریوسیدی نیز دارد. نحوه عملکرد لینکومایسین به این صورت است که به تحت واحد S50 ریبوزوم باکتری متصل می شود و سنتز پروتئین را مهار می کند. در نتیجه تکثیر باکتری متوقف می شود . مقاومت نسبت به لینکومایسین به دلیل عدم توانایی اتصال آن به ریبوزوم به وجود می آید و در صورت ایجاد، مقاومت متقابل و کامل نسبت به کلیندامایسین نیز ایجاد می شود که این مقاومت می تواند به ماکرولیدها گسترش یابد. لینکومایسین علیه باکتریهای گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، کلستریدیوم ، اکتینومایسس و گونه هایی از مایکوپلاسما موثر است.

فارماکوکینتیک:

لینکومایسین بعد از تزریق به روش عضلانی به خوبی جذب می شود و حداکثر غلظت پلاسمایی آن 1 تا 2 ساعت پس از تزریق ایجاد می شود. لینکومایسین در بیشتر مایعات و بافتهای بدن مانند استخوان توزیع می شود ولی توزیع آن در مایع CSF زیاد نمی باشد. لینکومایسین در کبد متابولیزه می شود. متابولیستهای زیادی از طریق صفرا، ادرار و شیر دفع می شود. نیمه عمر لینکومایسین کمتر از 3 ساعت می باشد.

موارد مصرف:

از این دارو جهت درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به لینکومایسین بخصوص استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس در نشخوارکنندگان، سگ و گربه استفاده می شود.

سگ و گربه: درمان لارنژیت ، عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفس، آبسه ها، زخم های عفونی و درماتیت چرکی .

مقدار وروش مصرف :

نشخوارکنندگان:  5 تا 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت به روش عضلانی.

سگ و گربه: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت به روش عضلانی.

موارد منع مصرف:

در دام های حساس به لینکومایسین مصرف نشود.

مصرف لینکومایسین به دلیل بروز عوارض کشنده در اسب ممنوع می باشد.

عوارض جانبی:

احتمال بروز واکنش های ازیاد حساسیت پس از مصرف این دارو وجود دارد.احتمال بروز درد و سفت شدن موضعی پس از تجویز دارو وجود دارد.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان لینکوزآمیدها با آمینوگلیکوزیدها، اسپکتینومایسین، مترونیدازول و تری متوپریم + سولفامتوکسازول باعث افزایش اثر آنها می شود. بین لینکومایسین و اریترومایسین آنتا گونیسم بالینی مشاهده گردیده لذا توصیه می شود از مصرف همزمان این دو دارو جلوگیری شود.

دوره پرهيـز از مصرف :

گو شت  : 7 روز  پس از آخريـن تزريق .

شیر: 4 روز پس از آخرین تزریق.

شرايط نگهداري:

 در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بسته بندي :

 ايـن دارو در ويال 50 و 100 ميلــي ليتــري عرضه مي گردد.

Laoding
Laoding