شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

تتروكسي 20 LA

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

تتروكسي 20 LA

شكل دارويي: محلول استريل تزريقي

گروه دارويي: آنتی‌بیوتیک

تركيب دارو: هر میلی‌لیتر حاوي 200 میلی‌گرم اكسي تتراسايكلين پايه (Base) می‌باشد.

مكانيسم اثر:

تتراسايكلين‌ها آنتی‌بیوتیک‌هاي وسيع الطيفي هستند كه عليه گونه‌های زيادي از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفي مؤثرند. همچنين عليه تعدادي از بیماری‌هاي ناشي از مايكوپلاسما، ريكتزيا، كلاميديا و بیماری‌هاي ناشي از بابزيا و آناپلاسما نيز مؤثرند. مكانيسم اثر آنها به اين صورت است كه به تحت واحد 30S ریبوزوم‌های باكتري متصل می‌شود و توليد پروتئين را مهار می‌کنند. به ‌این ‌ترتیب كه اتصال كمپلكس aminoacyl-tRNA به مجموعه ريبوزوم-mRNA انجام نمی‌گیرد كه نتيجه آن مهار تكثير باكتري می‌باشد. تتراسايكلين‌ها عموماً باكتريواستات هستند ولي در غلظت‌های بالا خاصيت باكتريوسيدي نيز دارند كه دليل آن از بين رفتن غشاء سيتوپلاسمي ارگانیسم‌ها می‌باشد.

فارماكوكينتيك:

تتروكسي 20LA داراي فرمول اختصاصي می‌باشد كه پس از تزريق عضلاني اثر طولانی‌مدت در بدن ايجاد می‌کند. اكسي تتراسيكلين سریعاً در تمامي بافت‌ها و مايعات بدن توزيع می‌شود و حداكثر غلظت آن در کلیه‌ها، كبد، صفرا، ريه، طحال و استخوان و حداقل غلظت آن در مايع سينوويال، مايع پروستاتيك و CSF می‌باشد. اكسي تتراسيكلين از خون توسط كبد گرفته می‌شود و متابوليزه می‌شود. دارو از طريق کلیه‌ها و دستگاه گوارش (صفرا) دفع می‌شود كه عموماً 50% تا 80% آن از طريق ادرار دفع می‌شود. دفع دارو از طريق شير هم وجود دارد.

موارد مصرف:

اكسي تتراسايكلين يك آنتی‌بیوتیک وسيع الطيف است كه از آن براي پيشگيري و درمان عفونت‌های ناشي از ارگانیسم‌هاي حساس به اكسي تتراسايكلين مانند بيشتر باکتری‌های گرم مثبت و تعدادي از باکتری‌های گرم منفي و اكتينو مايست و ريكتزيا و موارد زير استفاده می‌شود:

گاو: درمان و كنترل پاستورلوز و پنوموني حساس به اكسي تتراسايكلين، گنديدگي سم و كراتو كونژكتويت

گوسفند: كنترل سقط‌جنین آنز نوتيك، پنوموني گنديدگي سم، ورم پستان حاد و كراتوكنژكتويت

مقدار و روش مصرف:‌

گاو و گوسفند: 20 میلی‌گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن (1 میلی‌لیتر به ازاي 10 کیلوگرم وزن بدن).

با توجه به فرمول اختصاصي اين دارو در اكثر گونه‌های دامي سطح خوني آن پس از تزریق به مدت 3 تا 5 روز حفظ می‌گردد. علاوه بر اين 4 ساعت بعد از تزريق دوز فوق سطح خوني آن به بالاترين مقدار خود می‌رسد. لذا جهت درمان عفونت‌های حاد نيز مناسب است.

دارو به روش عضلاني عميق يا زیرجلدی تزريق شود.

عوارض جانبي:

احتمال بروز تورم و نكروز در محل تزريق عضلاني وجود دارد.

احتمال بروز واکنش‌هاي ازدياد حساسيت وجود دارد مثلاً در گربه‌ها ممكن است كه تب با علائم استفراغ، اسهال، افسردگي و بی‌اشتهایی اتفاق بيفتد. احتمال بروز عوارض گوارشي متعاقب تجويز دارو به روش عضلاني وجود دارد.

موارد احتياط:

مواردي از ضایعات كليوي و اثرات هپاتوتوكسيك ناشي از دوز زياد دارو گزارش‌شده است.

تداخل دارويي:

اكسي تتراسيكلين با پنی‌سیلین‌ها، آمينوگليكوزيدها شامل استرپتومايسين، نئومايسين، جنتامايسين، سفالوسپورين‌ها و پلي ميكسين‌ها اثر آنتا گونيستي دارد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 21 روز پس از آخرين تزريق.

شير: 3 روز پس از آخرين تزریق.

شرايط نگهداري:

در دماي كمتر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداري شود. از یخ‌زدگی دارو جلوگيري شود.

بسته‌بندی:

اين دارو در ويال‌های 20، 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردند.

Laoding
Laoding