شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

نمایندگی ها

نام نمایندگی مدیر عامل تلفن فکس
شرکت شیمی داروی پارسیان - سمنان اقای مهندس معماری 02127616000 02127616000
شرکت آذرین داروی سلامت - آذربایجان غربی خانم مهندس خلیلی 02127616000 02127616000
شركت كيميا پخش دارو اميد سبلان- اردبیل آقای دکتر بیگ زاده 04533644094 04533644095
آذین پخش اسپادانا - اصفهان آقای دکتر خسرویان 03145838579 03145836738
شرکت زرین پخش آوا- تهران آقای تیمورتاش 0218795 02188715459
شركت آرين پخش اكسير- ایلام آقای دکتر رستمی 08433231912 08433231913
شركت كارگزاران مهر سبز- البرز آقای دکتر نصرت 02644220074 02644386133
شركت پرنيان طب-چهارمحال بختياري آقای دکتر آل علی 03832272191 03832272465
شركت سرو دام بيرجند- خراسان جنوبی آقای دکتر خاکستانی 05632318156 05632318156
شركت آژند دام طوس- خراسان رضوی آقای مهندس واعظ نیا 05136780100 05189779459
شركت كيميا دارو آساك- خراسان شمالی آقای دکتر نوری مقدم 05836230370 05836223829
شركت آرين دارو گستر- خوزستان آقای دکتر شاه صنمی 06133834323 06133834324
شرکت همّت پخش بوتیا آقای مهندس مظفری 03443730747 0343730747
شركت شفا پخش سنندج-کردستان آقای دکتر رستم نژاد 08733184372 08733184291
شركت آرمين دارو پرديس -قزوین آقای دکتر ارباب 02833577212 02833577211
شركت شفا مهر پايا-قم آقای دکتر مجری 02536652644 02536652644
شركت زرين پخش كيان- زنجان اقای بریری 02433771721 02433741997
شركت آمارد دارو داران- مازندران اقای دکتر نوایی 01144231304-5 01144249874
شركت طب گستر كاوه- مرکزی آقای دکتر اصلانی 08634130918 08634130918
شركت هستي پخش هرمزگان آقای مهندس خیل تاش 07152252938 07152252458
شركت شفا طيور غرب- همدان آقای دکتر رفیعی نژاد 08132661595 08132661595
آراز فارمد بین‌الملل - آذر شرقی‌ آقای دکتر کیائی 04134393438 04134214414
داروگستر گیلان زمین دکتر اتحادپسند 01342367927 01342367872
شركت پخش پويا دارو-لرستان آقای دکتر نوشادی 06632642592 06632642593
شركت پارتيان گلستان آقای محمد مهدی چراغ علی 01732683012-14 01732685240
شركت دارو پخش زاگرس (ياسوج) خانم دکتر آبرومندی 07433315071 02189774389
شركت بامداد طب گستر آفاق-کرمانشاه آقای دکتر زمانی‌ 08334311708 08334311707
شركت خدمات دامپزشكي فارس آقای دکتر محبوبی 07137743997 07137742952
شركت ماد دام دارو-آذربایجان غربی خانم دکتر محسنی 04444234657 04444234658
Laoding
Laoding