شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

پنی میکس 1+1+2

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

پنی میکس 1+1+2

شكل دارويي : پودر استريل قابل تزريق

گروه دارويي : آنتي بيوتيك

تركيب دارو : هر ويال حاوي دوميليون واحد پني سيلين جي بنزاتين  بعلاوه يك ميليون واحد
پني سيلين جي پروكائين و يك ميليون واحد پني سيلين جي پتاسيم مي با شد .

 

مكانيسم اثر :
پني سيلين ها از جمله آنتي بيوتيك هاي با خاصيت باكتريوسيدي مي با شند و با تداخل در فعاليت آنزيم ترانس پيتيداز و استحكام ديواره سلولي باكتريها اثر ضد ميكروبي خود را نشان مي دهند. پني سيلين ها رشد سلولي باكتريهاي فعال را تحت تاثير قرار مي دهند  و اثر كمي بر روي باكتريهاي غير فعال دارند .

فارماكوكينتيك :
اين فرآورده حاوي سه مشتق پني سيلين مي با شد . پني سيلين جي بنزاتين شكل طولاني اثر   ( Long – acting ) بنزيل پني سيلين مي با شد . پني سيلين جي بنزاتين از محل تزريق عضلاني بتدريج هيدروليز ميشود كه اين امر باعث طولاني شدن اثر آن ميشود. پني سيلين جي پتاسيم شكل كريستالينه بنزيل پني سيلين ميباشد كه از اين دارو به طور اوليه براي بالا بردن سريع غلظت خوني و بافتي پني سيلين استفاده ميشود .پني سيلين جي پروكائين شكل متوسط الاثر بنزيل پني سيلين ميباشد. پني سيلين جي پتاسيم متعاقب تزريق عضلاني سريعاً در خون ظاهر ميشود و حداكثر غلظت پلاسمايي در 15  تا 30  دقيقه ايجاد ميشود. بيشتر پني سيلين تجويز شده درمدت كوتاهي از طريق ادرار دفع ميشود ( تا 90 در صد از پني سيلين جي در طول 6  ساعت ) كه منجر به حضور مقدار زيادي دارو در ادرار ميشود.

 موارد مصرف :
از اين دارو براي درمان بيماريهاي ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم هاي حساس به پني سيلين در اسب ، گاو ، سگ و گربه بخصوص در مواقعي كه درمان طولاني مدت مورد نياز است استفاده ميشود : مانند كورينه باكتريوم پيوژنز ، ليستريا ، پاسترولاهموليتيكا ، پاسترولا مولتوسيدا ، استافيلوكوكوس و استرپتوكوكوس . از اين دارو جهت درمان بيماريهاي زير استفاده ميشود:
عفونت بند ناف ، عفونت هاي دستگاه تنفس مانند پنوموني ، ليستريوز ، سپتي سمي ، عفونت هاي دستگاه ادراري و كنترل عفونت هاي ثانويه باكتريايي ناشي از بيماريهاي ويروسي .

مقدار مصرف :
اسب : 10,000  تا 50,000 واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن .
گاو ،‌ گوسفند ،‌بز : 10,000 تا 50,000 واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن .
سگ و گربه :‌ 20,000  تا 50,000  واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  .

روش مصرف :
دارو به روش عضلاني عميق تزريق شود.

عوارض جانبي :
امكان بروز واكنش هاي ازدياد حساسيت مخصوصاً ‌در گاو وجود دارد كه ميتواند با هريك از گروه هاي پني سيلين اتفاق بيفتد. گاهي واكنش هاي آلرژيك به اين مواد شديد است . پني میکس نبايد به صورت وريدي استفاده شود.

موارد منع مصرف :
در دامهايي كه واكنش ازدياد حساسيت به پني سيلين نشان داده اند نبايد مصرف شود.

موارد احتياط :
دام هاي درمان شده با پني سيلين بايد حداقل به مدت نيم ساعت پس از مصرف دارو كاملاً ‌تحت نظر باشند و در صورت بروز واكنش هاي آنا فيلاكتيك بلافاصله اپي نفرين يا آنتي هيستامين تجويز شود .

تداخل دارويي :
انواع پني سيلين ها در Invitro  غير فعال مي شوند. داروي پروبنسيد بطور آشكاري ترشح توبولي پني سيلين را كاهش ميدهد.

زمان پرهيزاز مصرف :
گوشت : 60 روز پس از آخرين درمان .     
شير : 3 روز پس از آخرين درمان .

شرايط نگهداري :
در دماي اتاق ( كمتر از 25  درجه سانتي گراد ) و دور از نور نگهداري شود .

بسته بندي : اين دارو به صورت پودر در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي گردد.

Laoding
Laoding