شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

مراسم کلنگ زنی طرح توسعه خطوط تولید جدید شرکت داروسازی نصر اسفند 95

مراسم کلنگ زنی طرح توسعه خطوط تولید جدید شرکت داروسازی نصر با حضور جناب اقای مهندس تهماسبی معاونت محترم وزرات کشاورزی در امور باغبانی آقای دکتر خلج معاون وزیر و ریس سازمان دامپزشکی کل کشور آقای دکتر احسان قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی آقای دکتر روحانی نژاد مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی آقای مهندس مزروعی مدیر کت جهاد کشاورزی خراسان رضوی فرماندار فریمان روسای ادارات شهرستان فریمان در داروسازی نصر در روز 4شنبه مورخ 1395.12.18 برگزار گردید.
مراسم کلنگ زنی طرح توسعه خطوط تولید جدید شرکت داروسازی نصر اسفند 95
Laoding
Laoding