شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

برگزاری سمینار علمی با موضوع سقط جنین در گاو و گوسفند در شیراز

برگزاری سمینار علمی با موضوع سقط جنین در گاو و گوسفند در شیراز
برگزاری سمینار علمی با موضوع سقط جنین در گاو و گوسفند در شیراز

تاریخ: 1397/04/21   
برگزاری سمینار علمی با موضوع سقط جنین در گاو و گوسفند
مدرس: جناب آقای دکتر نوری
محل برگزاری: سالن همایش‌های جهاد دانشگاهی شیراز
به میزبانی: شرکت خدمات دامپزشکی فارس نماینده انحصاری فروش محصولات تولیدی شرکت داروسازی نصر در استان فارس
 

Laoding
Laoding