شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

بازدید ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از کارخانه داروسازی نصر

بازدید ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از کارخانه داروسازی نصر
بازدید ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از کارخانه داروسازی نصر

ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی جناب آقای دکتر کیخا باتفاق هیات همراه در روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20در محل کارخانه حضور یافتند و ضمن بازدید از بخش های مختلف کارخانه و خطوط تولید، طی سخنانی به اهمیت تولید و حمایت از تولید کنندگان داخلی اشاره نمودند و از اهتمام نمایندگان ملت در جهت کاهش مشکلات پیش روی صنعت و تولید داخلی و نیز در مورد برنامه ­های آینده این کمیسیون سخنانی را ایراد فرمودند

در این بازدید مهندس مزروعی ریاست جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، دکتر شریعتی مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی و مهندس صفایی فرماندار شهرستان فریمان نیز حضور داشتند و از برنامه ­های ادارات تابعه خود در جهت حمایت از تولید داخلی سخنانی را بیان کردند

Laoding
Laoding