شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

بازدید خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی استان خراسان رضوی از کارخانه داروسازی نصر

در این بازدید مدیرعامل شرکت پس از معرفی شرکت نصر و سابقه آن، صحبت‌هایی در خصوص خط مشی و سیاست‌های شرکت، میزان اشتغال زایی، صادرات و طرح توسعه شرکت داروسازی نصر را بیان کردند.
بازدید خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی استان خراسان رضوی از کارخانه داروسازی نصر

بازدید خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی استان خراسان رضوی از کارخانه داروسازی نصر در روز سه شنبه مورخ 24/5/1396
در این بازدید مدیرعامل شرکت پس از معرفی شرکت نصر و سابقه آن، صحبت‌هایی در خصوص خط مشی و سیاست‌های شرکت، میزان اشتغال زایی، صادرات و طرح توسعه شرکت داروسازی نصر را بیان کردند. حاضرین در این مراسم ضمن بازدید از خطوط تولید و آزمایشگاههای این مجموعه با تعدادی از مسئولان نظیر آقای دکتر مهدوی نژاد مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی و دکتر ارباب خالص ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه مصاحبه‌هایی را انجام دادند.

Laoding
Laoding