شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

اهدای لوح تقدیر به جناب آقای دکتر صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران

مراسم اهدای لوح تقدیر و تشکر توسط مدیر عامل شرکت داروسازی نصر به جناب آقای دکتر صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران با حضور آقای دکتر قاضی زاده هاشمی نماینده محترم شهرستان فریمان
اهدای لوح تقدیر به جناب آقای دکتر صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران

مراسم اهدای لوح تقدیر و تشکر توسط مدیر عامل شرکت داروسازی نصر به جناب آقای دکتر صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران با حضور آقای دکتر قاضی زاده هاشمی نماینده محترم شهرستان فریمان در محل مجلس شورای اسلامی ایران به پاس کمک های فراوان آن بانک محترم  برای تامین نقدینگی سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه

Laoding
Laoding