شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

برگزاری سمینار علمی با موضوع « پنومونی گوسفند و بز و بیماریهای رایج شتر » در بیرجند

تاریخ: 1397/8/10 مدرس: جناب آقای دکتر محمدی به میزبانی شرکت سرو دام نمایندگی انحصاری پخش محصولات تولیدی شرکت داروسازی نصر در استان خراسان جنوبی
برگزاری سمینار علمی با موضوع « پنومونی گوسفند و بز و بیماریهای رایج شتر » در بیرجند
Laoding
Laoding