شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

بزرگداشت سی امین سالروز تاسیس شرکت داروسازی نصر توسط بانک صادرات ایران

مراسم بزرگداشت سی امین سالروز تاسیس شرکت داروسازی نصر توسط جناب مهندس ساکنی ریاست محترم بانک صادرات ایران شعبه سناباد مشهد و اهدای لوح تقدیر و کیک
بزرگداشت سی امین سالروز تاسیس شرکت داروسازی نصر توسط بانک صادرات ایران

مراسم بزرگداشت سی امین سالروز تاسیس شرکت داروسازی نصر توسط جناب مهندس ساکنی ریاست محترم بانک صادرات ایران شعبه سناباد مشهد و اهدای لوح تقدیر و کیک به پاس تلاش های شرکت داروسازی نصر در راستای توسعه و ارتقاء سطح علمی و کیفی محصولات

Laoding
Laoding