شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

مواد معدنی

فسویت

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

پيشگيـري و درمان اختلالا ت متابولـيكي حاد و مزمن ناشي از تغييـر در متابوليسم كلسيم و فسفر شامل راشي تيسم (Rickets ) در دام هاي جوان و نرمي استخوان ( Osteomalacia ) در دام هاي بالغ ، فلج بعد از زايمان (Parturient Paresis  ) در گاوهاي شيـري ، گنده خواري (Pica ) ، رشد كم ‌‌‌،  ناباروري  (Infertility  ) و غيـره

فسویت

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريقي .

گروه دارويي : مواد معدني .

تركيب دارو : هر ميلي ليتـرداروحاوي 62 ميلي گرم كلسيم هيپوفسفيت
معادل 22 ميلي گرم فسفر مي باشد .

 

مكانسيم اثر :
يون فسفات قسمتي از سيستم بافرينگ بدن است و شكل دفع آن در ادرار ( بصورت هيدروژن فسفات يا دي هيدروژن فسفات ) دفع يونهاي هيدروژن را به داخل فيلتر بيروني خنثي مي كند. در داخل سلول ، فسفات از طريق فسفور پلاسيون در متابوليسم بدن نقش دارد. همچنين فسفات در انتقال انرژي از طريق باندهاي غني از فسفات نقش مهمي به عهده دارد. در اسيدهاي نوكلئيك و نوكلوئيدها اين مسئله  اتفاق مي افتد. علاوه بر اين فسفات بعنوان فسفو ليپيدها غشايي اهميت ساختماني دارند. همچنين فسفات ها در سيستم بافرينگ بدن هم نقش دارند.

فارماكوكينتـيك :
فسفات بطور فعالي از محيط اسيدي قسمت بالايي روده كوچك جذب ميشود ، اما بمنظور پيشگيري از تشكيل املاح غير محلول نسبت غلظت هاي فسفر : كلسيم نياز به اصلاح دارد. جذب فسفر از روده و لوله هاي قدامي توسط ويتامين D افزايش مي يابد. هورمون پاراتورمون دفع فسفات را از طريق كليه با مهار جذب مجدد توسط توبول كليوي تنظيم مي كند. بيشتر فسفات در بدن همراه با كلسيم بعنوان اجزاي معدني استخوان ها و دندان ها وجود دارند. فسفر از طريق مدفوع و ادرار و قسمتي توسط غده عرق از راه پوست و در دام شيروار مقدار قابل توجهي از طريق شير دفع ميشود.

موارد مصرف :
پيشگيـري و درمان اختلالا ت متابولـيكي حاد و مزمن ناشي از تغييـر در متابوليسم كلسيم و فسفر شامل راشي تيسم (Rickets ) در دام هاي جوان و نرمي استخوان ( Osteomalacia ) در دام هاي بالغ ، فلج بعد از زايمان (Parturient Paresis  ) در گاوهاي شيـري ، گنده خواري (Pica ) ، رشد كم ‌‌‌،  ناباروري  (Infertility  ) و غيـره .

مقدار مصرف :
گاو و  اسب : 30 تا 50 ميلي ليـتـر .
گوسفند و بز : 5/2 تا 5 ميلي ليـتـر .

روش مصرف : دارو به روش داخل وريدي آهسته يا داخل عضلاني عميق تزريق شود .

 نكات قابل توصيه :
قبل از تزريق ، دارو تا درجه حرارت بدن دام گرم شود .
در صورت مشاهده هر گونه رسوب ، از مصرف دارو خودداري شود .
مدت و مقدار مصرف دارو طبق دستور دامپزشك تعييـن مي گردد .
در صورت تزريق عضلاني ، بيش از 20 ميلي ليـتـر در يك مـحل تزريق نشود .
از مصرف اين دارو در انسان جداً خودداري  شود و در صورت وقوع چنـيـن اتفاقي سريعاً به اولـيـن مركز درماني مراجعه گردد .

زمان پرهيز از مصرف : ندارد .

شرايط نگهداري : دارو در دماي كمتـر از 30 درجه سانتـيگراد، دور از نور نگهداري شود. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بسته بندي : اين دارو در ويال 20 ،50 و 100 ميلي ليـتـري عرضه مي گردد .

Laoding
Laoding